CHOVNÉ FENY


Cinda | Citra | Erza | Grácie | Chilli | Nairobi | Penny | VeraII. krevní linie


Citra z Labského přívozu ("Brita")

Narozena 6.9.2015
Zkoušky ZVV1, BH, SPr1, FPr2
RTG HD (1/1), ED (0/0)
Známka výborná - tř. pracovní
Chovnost 5JKV1/P - 1.tř.chovnosti
 


Fotky:

Citra leh Citra leh Citra leh Citra sed Citra hlava Citra pedigree

Popis:

Citra - náleží po svém otci IBON JIPO-ME k II. krevní linii a to k světoznámé větvi, kterou založil FERO vom Zeuterner Himmelreich, TROL v.d. bosen Nachbarschaft, SIRK v. Belchen, Jaguar Aritar Bastet, Panter Aritar Bastet, KERY Kamoš DURABO a IBON JIPO-ME. Po své matce BELA z Hudánkovy zahrady náleží Citra k IV. krevní linii a to k té samé, jako GERO z Blatenského zámku, XAC z Pohraniční stráže, RENO JIPO-ME, JAGO JIPO-ME a BELA Z Hudánkovy zahrady. Z obou těchto krevních linií zdědila CITRA sílu kostry, pevné nervy, s chutí do veškeré práce, s výborným temperamentem, výborně stopuje, vyniká nekompromisní obranou s pevnými zákusy. Po této feně očekáváme vyrovnané silné potomstvo s tmavým pigmentem, výraznou hlavou, a budou se hodit pro obranu a ochranu rodiny, ale i pro policejní práci a sport.


Detail II. krevní linie (otcovské)
Nahoru

Grácie z Labského přívozu

Narozena 13.7.2016
Zkoušky ZVV1, ZVV2
RTG HD (0/0), ED (0/0)
Známka výborná - tř. pracovní
Chovnost 5JV1/P - 1.tř.chovnosti
 
Odchovy A


Fotky:Popis:

Grácie - náleží po svém otci MOODY z Jirkova dvora do II. krevní linie. Otcovská linie se do bývalého československa dostala přes psa GREIF Felstein, dále LOGAN Onyx, EX od Schmidtu, VILMAR z Marušky, AJO Ja - Kra, CAR pod Molnošskou baňou, CORDON An - Sat, ORI z Danaru, FURO Kamoš, ART ze Šumavské Doliny a MOODY z Jirkova dvora. Větev matky je vedena v II. krevní linii přes NORMAN Eqidius, která patří k světoznámé větvi, kterou zalozil MUTZ v.d.Pelztierfarm.V jejím rodokmen se nachází řada kvalitních předků - GREIF v.d.Peterstirn, Damm Oostal, Damm vom Sandhügel, NERO Mutzbach, Xino v.Roys Hoeve a NORMAN Eqidius. Po svých předcích zdědila pevné zdraví, snadnou cvičitelnost a ochotu k jakékoli činnosti s psovodem (stopy, poslušnost, obrana) Zkoušky složila fena do věku dvou let. Jedná se o velm temperamentní fenu s výborným sociálním chováním. Předpokládáme, že na své odchovy předá chuť do práce, temperament, silu kostry a pevné zdraví. Grácie po svých předcích zdědila neutuchající temperament a chuť pracovat s psovodem, ochotu k jakékoli činnosti - stopa, poslušnost, obrana. Zkoušky složila do věku 2 let.Očekáváme, že na potomstvo předá chuť do práce, sytý pigment a dobré zdraví.


Detail II. krevní linie (otcovské)
Nahoru

Erza z Golha ("Zaira")

Narozena 18.4.2019
Zkoušky ZVV1, ZVV2, ZVV3, BH-VT, IFH-V, IFH1, ZPS1
RTG HD (A), ED (0/0)
DM zdravý homozygot
Známka VD - tř. dospívající
Chovnost 5JV1/P - 1.tř.chovnosti
 
Odchovy Y


Fotky:Popis:

Erza - po svém otci GAO z Jirkova dvora náleží do II. krevní linie, jejíž větev založil známý pes českého chovu PANTER Aritar Bastet, následovaný KERY Kamoš Durabo, KENN Jipo-Me, a GAO z Jirkova dvora. Všichni tito psi vynikali tvrdostí, pracovitostí, silnou kostrou a krásně tmavě vlkošedým zbarvením. Kery, Kenn a Gao mají složeny vrcholové zkoušky IGP3 a ZVV3., ale i účast na MMS ČKNO. ERZA po své matce CITA z Golha (Moody x Xera) patří k II. krevní linii a to NDR větvím, z kterých pochází řada kvalitních služebních psů. Otcovská linie se do bývalého československa dostala přes psa GREIF Felsenstein, dále LOGAN Onyx, EX od Schmidtu, VILMAR z Marušky, AJO Ja-Kra, CAR pod Molnošskou baňou, CORDON An-Sat, ORI z Danaru, FURO Kamoš, PIKO Bred Bett, ART ze Šumavské Doliny a MOODY z Jirkova dvora. Větev matky založil pes MUTZ v.d. Pelztierfarm, dále CATO Amicos, FEDO Quercus, BARO v Kreutschauer Land, Quanto Jipo - Me, Žen z Jirkova dvora - MOODY z Jirkova dvora. Z obou krevních liníí zdědila pevnou kostru, pevné nervy a sytý pigment. Je to fena z dobrým sociálním chováním, dobře zvladatelná a s dobrými pudy. Její odchovy se budou hodit pro ochranu rodiny, ale i pro ochranu jednotlivce, policejní práci i TOP sport.


Detail II. krevní linie (otcovské)
Nahoru

Vera Milvel

Narozena 19.6.2018
Zkoušky ZVV1, BH, FPr1
RTG HD (A), ED (0/0)
DM zdravý homozygot
Známka VD - tř. dospívající
Chovnost 5CV1/P
 
Odchovy W


Fotky:Popis:

Vera Milvel - náleží po svém otci A´Bruno pod Blaníkem k II krevní linii. On a jeho otec Kery Kámoš Durábo pochází ze světoznámé výcvikové větve, kterou založil FERO vom Zeuterner Himmelerich, Fero má ve svém rodokmenu 90% psů západní evropy, kteří soutěží na vrcholových mezinárodních výcvikových soutěží dle IGP3. A´Brunova matka Draga z Vrchlického Návrší náleží rovněž k II krevní linii a to k světoznámé větvi, kterou založil MUTZ v.d. Pelztiermfarm, Jonny v.d. Rheinhalle, CANTO v. Amikos, Fedo Quercus, ZORO v.d. Wildsau, Baro v.Kreutzschauer Land, Quanto JIPO - ME, ŽEN z Jirkova dvora , příbuzensky vše upevněn na 4-4 na FURO KAMOŠ CS. Její matka - Nara Milvel náleží po svém otci Bady ze Svobodného dvora k V krevní linii a z obou stran rodičů si VERA MILVEL nese v rodokmenu řadu vynikajících předků, kteří mají potenciál předávat požadovanou sílu kostry, zdraví, povahu a ochotu k práci. Sama fena disponuje silnou kostrou , kterou předává potomkům. Je povahově vyrovnaná a má silný kořistnický a lovecký pud a všechny tyto vlastnosti jsou dobře využitelné pro ochranu rodiny, ale k i policejním složkám. Příbuzensky upevněno 4-3 na Jaguar Aritar Bastet, očekáváme silné, vyrovnané potomstvo s čistou hlavou, s pevným zdravím a chutí pracovat.


Detail II. krevní linie (otcovské)
Nahoru

Penny Blue Moon z Labského přívozu

Narozena 14.11.2019
Zkoušky ZVV1
RTG HD (B), ED (1/1)
Známka VD - tř. dospívající
Chovnost .
 


Fotky:Popis:

Penny Blue Moon z Labského přívozu - náleží po svém otci A´Bruno pod Blaníkem k II krevní linii. On a jeho otec Kery Kamoš Durabo pochází ze světoznámé výcvikové větve , kterou založil FERO vom, Zeuterner Himmelerich, Fero má ve svém rodokmenu 90% psů západní evropy, kteří soutěží na vrcholových mezinárodních výcvikových soutěží dle IGP3. A´Brunova matka Draga z Vrchlického Návrší náleží rovněž k II krevní linii a to k světoznámé větvi, kterou založil MUTZ v.d. Pelztiermfarm, Jonny v.d. Rheinhalle, CANTO v. Amikos, Fero Quercus, ZORO v.d. Wildsau, Baro v.Kreutzschauer Land, Quanto JIPO - ME, ŽEN z Jirkova dvora, příbuzensky vše upevněn na IV:IV na FURO KAMOŠ CS. Po svém dědovi z větve matky - Jack Daniels z Neiberku patří k V. krevní linii ke světoznámé větvi bývalé NDR a to ROLF Osnabbrucker Land, Alli von Granerr, Bero von Krugers Hof, Ingo von Rudingen, Orry von Haus Antverpa, Qery von Haus Antverpa, Ellute v.d. Mohnwiese, Bongo Vikar, Jef z Daskonu, Saaba z Daskonu, Hon z PS a Jack Daniels z Neiberku. Penny má z obou otcovských linií v rodokmenu řadu vynikajících předků ze staré české pracovní krve, z 1/3 je zde zastoupena výstavní západoněmecká linie. Odchovy po této feně budou vhodné zéjména jako rodinný pes s vyváženými ochranitelskými prvky, k ochraně domu a majetku. Má dobře vyvinutý obranný a lovecký pud, její potomci by měli disponovat silnou a pevnou kostrou, dobrou hlavou a výborným temperamentem a snadnou ovladatelností.


Detail II. krevní linie (otcovské)
Nahoru

V. krevní linie


Cinda von Buranos Lobos ("Krysa")

Narozena 18.3.2018
Zkoušky ZVV1, ZVV2, Bh, SPr3
RTG HD (A), ED (0/0)
DM zdravý homozygot
Známka VD - tř. pracovní
Chovnost 5JX1/P - 1.tř.chovnosti
 
Odchovy X


Fotky:Popis:

Cinda náleží po svém otci DIX od Zrzavé dračice k V. krevní linii, kterou založil světoznámý pes bývalé DDR - INGO Rudingen přes KASS vom Furstendamm, MARKO z Blatenského zámku, ADIR z Pohraniční stráže, QUINT z Daskonu, LUCA ze Stříbrného kamene a DIX od Zrzavé dračice. Po své matce Cris Buranos Lobos náleží k V. krevní linii a to rovněž do světoznámé větve bývalé DDR - TREU vom Schaferstolz, BOJAR z Pohraniční stráže, KORAN z Pohraniční stráže, ERO z Osobovské skály, GERO Leryka - v této větvi se kumuluje taktéž krev bývalé DDR, předci měli obrovský pracovní potenciál, mají složeny vrcholové zkoušky řádu IPO3 a ZVV3. Pracovní vlohy jsou ještě upevněny z III. krevní linie, psa bývalé DDR - DERRIK vom Haus Iris. Fena byla v loňkém roce 2020 ,zapůjčena na vrh panu Ing. Jiřímu Novotnému do JINOPO, k obohacení genofondu jeho psů na 1 vrh , který měla s Xarttem z Jirkova dvora, kde potomek z tohoto spojení měl osvěžit krev v této chovné stanici. Fena zkoušky složila do věku 2 let a bude chovně využívána v mé chovné stanici. Má vysoce pracovní potenciál a velký předpoklad, že bude svoje povahové vlastnosti předávat dál. Potomci se budou hodit pro top sport, k ochraně rodiny, ale i jednotlivce, ale i pro policejní práci.


Detail V. krevní linie (otcovské)Nahoru

Chilli Hot Pepper z Jirkova dvora

Narozena 27.2.2018
Zkoušky ZVV1
RTG HD (A), ED (0/0)
Známka VD - tř.pracovní
Chovnost 5X1/P - 1.tř.chovnosti
 


Fotky:Popis:

CHilli - náleží po svém otci EIKO von der Magie a jeho dědovi DANJO vom Lepperhof k V. krevní linii a to do výcvikové větve bývalé NDR. Po své matce JAZZ Birnejan ke III. krevní linii, taktéž k výcvikové větvi bývalé NDR. Eiko je sebevědomý pes se silným kořistnickým pudem. Výborný náruživý obranář a aportér. Má široké spektrum použití - policejní práce, osobní ochrana, top sport. Po své matce MARGE s Esagílu náleží taktéž k V krevní linii, kterou založil světoznámý pes bývalé NDR, INGO v. RUDINGEN, dále JEFF v. Flamings sand Lord vom Gleisdreick, Manto v Kahlenbach VOX v.d. Kine, Luca v.alten Schemel. Tato větev vyniká silnou kostrou a velkou tvrdostí na obraně. Po své matce Dana Axe Blady pochází ze II krevní linie, k větvi kterou založil FERO v. Zeuterner Himmelreich, Trol v.d. Bosen Nachbarschaft, Yoschy v.d. Dolenwiese, Amigo v. Baceller see, Eick v.d. Bergerhochburg, Dana Axe Blady. Tito psi jsou známí jako tvrdí obranáři s rychlým vzruchem a útlumem, kteří umějí odpočívat a pak podat okamžitý plný výkon. CHILLI zdědila geny z obou stran a je to i jediná fena, která zůstala v ČR. Tuto fenu jsem z chovatelské stanice z Jirkova dvora zakoupila, aby obohatila genofond o tolik potřebnou krev NDR krev. Měla být propůjčena do chovatelské stanice Ing. JIŘÍHO NOVOTNÉHO a samozřejmně se bude na ní chovat v mé chovatelské stanici. Po této feně očekáváme temperamentní, silná, zdravá, sytě pigmentovaná štěňata.


Detail V. krevní linie (otcovské)Nahoru

Nairobi Jistr

Narozena 3.2.2019
Zkoušky ZVV1, BH, SPr1
RTG HD (A), ED (0/0)
Známka VD - tř.dospívající
Chovnost 5CY1/P - 1.tř.chovnosti
 
Odchovy Z


Fotky:Popis:

Nairobi po svém otci HADES Modrá strela patří k V. krevní linii, kterou založil světoznámý pes INGO Rudingen, dále JEFF Flamings Sand, VOX v.d. KINE, MAC v.d. Kine a LUCA vom alten Schemmmel, HADES Modrá strela. Tato větev vyniká silnou kostrou , normální pigmentací a velkou tvrdostí v obraně. Ze strany matky se řadí k V. krevní linii po ROLF Osnabrücker Land na CANTO v.d. Wienrau, MARK v.Haus Beck, FOLEMARKENS Jasso, LASSO v.Neunen Berg, ENZO v. Buchhor, CHARIS Hartis Bohemia, CHRISTIAN od Natálky, CYRUS Akpytora. Z obou krevních linií zdědila chuť do práce, rychlost a temperament, mohutnost a ušlechtilost v typu. Je to fena s dobrým sociálním chováním, která je dobře ovladatelná s vyrovnanými pudy. Její odchovy se budou hodit pro obranu a ochranu rodiny, ochranu jednotlivce, ale i pro tvrdou policejní práci a sport.


Detail V. krevní linie (otcovské)Nahoru