Odchovy


Vrh Z

 
20.06.2022 Nairobi Jistr porodila 2 psy a 2 feny.


Yoschi
Yoschi Hronovský pramen
Nairobi
Nairobi Jistr4 týdny
4.týden - pes 1


4 týdny
4.týden - pes 2


4 týdny
4.týden - fena 1


4 týdny
4.týden - fena 2


2 týdny
2.týden


sonobanner Z


rodokmen Z