CHOVNÍ PSI


Sir | Zoob | OdinII. krevní linie


Sir z Labského přívozu ("Simir")

Narozen 23.7.2020
Zkoušky BH-VT, IGP1, IGP2, IGP3
RTG HD (0/0), ED(0/0), Spondy 0
Známka výborný
Chovnost 5JVQ1/P 1.tř
 


Fotky:

Sir hlava Sir hlava Sir rodokmen Sir degenerativní myelopatie test

Popis:

Sir - (Simir) náleží po svém otci MOODY z Jirkova dvora (Bh, IGP3, UMR) k II. krevní linii a k výcvikové větvi bývalé NDR. Tuto větev založil ALF Nordfelsen, GUNDO vom Stoperland, GREIF v. Felsenstein, LOGAN Onyx, EX od Schmidtu, VILMAR z Marušky, AJO Ja-Kra, CAR pod Molnošskou Baňou , CORDON An-Sat, ORI z Danaru, FURO Kámoš , PIKO Bret Bett, ART ze Šumavské doliny. Psi pocházející z této větve byli hojně využíváni ve služebním chovu Policie - tak i v chovu Pohraniční stráže. Mezi jejich výrazné znaky patřily : síla kostry, elegantní stavba těla s jasně vyjádřeným pohlavím a sytý pigment. Mezi jejich silné povahové vlastnosti patřily vynikající čichové vlohy, kdy 4 hodinová stopa nebyla vyjímkou a přirozená, tvrdá, opravdová obrana jak z obranného, tak z přirozeného pudu a věrnost k svému psovodovi dokreslovala jejich charakter. Byli však méně ochotni pracovat v poslušnosti.
Po své matce CITRA z Labského přívozu naleží Sir k II. krevní větvi, kterou založil FERO vom Zeutener Himmelreich, SIRK Belchen, PANTER Aritar Bastet, KERY Kámoš Durabo, IBON Jipo-Me. Ze strany matky lze nalézt i řadu významných psů jako GERO z Blatenského zámku, XAC z Pohraniční stráže, RENO Jipo-Me, XANT z Jirkova dvora.
Samotný SIR je ideálním představitelem pracovního psa (výška - 65 cm, váha - 42 kg), je mohutný, osvalený a velmi ochotný pracovat pro svého pána. Mezi jeho klady patří, snadná zvladatelnost, výborný čich, silný lovecký, kořistnický a ochranný pud. Dále věříme, že bude velkým přínosem pro další chov, ohledně zdraví a pigmentu a svých povahových vlastností, které bude vkládat do svých potomků.


Detail II. krevní linie (otcovské)


Nahoru

Zoob z Jirkova dvora

Narozen 26.9.2013
Zkoušky BH, AD, IPO2
RTG HD (0/0), ED(0/0), Spondy 0
Známka velmi dobrý
Chovnost Koerung NL
Majitel Remco Lunding (Holandsko), e-mail: remcolunding@gmail.com
 


Fotky:

Zoob sed Zoob leh Zoob leh Zoob hlava Zoob hlava Zoob - Remco Zoob rodokmen Zoob degenerativní myelopatie test

Popis:

Zoob z Jirkova dvora je umístěn u majitele pana Lundinga Remca v Holandsku. ZOOB patří mezi psy, kteří se vyznačují tradičními znaky a vlastnostmi pro které byl německý ovčák vyšlechtěn. Má silnou kostru, pevnou stavbu těla, proporcionální vyváženost, sytost pigmentu. Vyznačuje se neúplatností, snadnou cvičitelností, ochotou pracovat, mimořádnou schopností ve stopování, opravdovostí v obraně spojenou s teritoriální dominancí.
Zoob náleží po svém otci CARO z Jirkova dvora i matce EPY z Jirkova dvora k II. krevní linii. V jeho rodokmenu se několikrát vyskytuje ALF v. Nordfelsen a to i z postranních linií. Krev ALFA kolovala k krvi mnoha služebních psů používaných ve službě i chovu Pohraniční stráže i Policie ČR. Tito psi byli vyzkoušení praxí a jako význační jedinci využíváni ve služebním chovu. V rodokmenu ZOOBA se ze strany matky vyskytují zástupci V. krevní linie a to větve NDR, kterou založil legendární INGO v. Rudingen a tak je tato krev osvěžena takovými psy jako byl MANTO v. Kahlenbach, HELD v. Ritterberg, EMIL z Pohraniční stráže.Detail II. krevní linie (otcovské)

VideoNahoru

HISTORIEOdin z Klemova dvora

Narozen 16.5.2004
Zkoušky ZVV1, IPO3
RTG HD (0/0)
Známka velmi dobrý - tř. pracovní
Chovnost 1.tř.chovnosti
 


Nahoru