Odchovy


Vrh W

 
05.02.2022 Vera Milvel porodila 3 psy a 4 feny.


Cscooby
Cscooby-Doo Impaku
Vera
Vera Milvel3.týden psi
3.týden psi

3.týden feny
3.týden feny

3.týden
3.týden

1.den
1.den

banner W


rodokmen W